กลับจากผับยังไม่ถึงบ้านก็จัดกันตั้งแต่ในลานจอดรถเลย