กำลังอยากรู้อยากลองเลยคนนี้ ครางทุกท่ากระเส่าทุกจังหวะ