กินข้าวอยู่ดีๆไม่ชอบชอบโดนกระแทก ได้กินน้ำเงี่ยนต่อเลย