กินยาคุมแล้วจะกระแทกแตกในกี่รอบก็ได้กระแทกไปแตกในไปอีก