ก็เด็กมันอยากลองเลยจัดแตกซะเต็มปากไปเลย ลองให้หัดโม๊ค