ขายตัวข้างทางเลยคนนี้ โรงแรมไม่ต้องจัดกันในป่าซะเลย