คนนี้ท่าทางรูหน้าไม่หนำใจเลยจัดมาทั้งรูหลังโชว์ด้วย