ครูฝรั่งสุดหื่นจับนักเรียนแลกเปลี่ยนมากระแทกหีตักเตือนทันฑ์บน