ครูรุ่นพี่กระแทกหีครูรุ่นน้องกระแทกกันกลาง ห้องเรียนเลยท่าทางจะรอกลับบ้านไม่ไหว