ครูสอนพิเศษพักช่วงสอนมาสอนเพศศึกษาให้นักเรียนตัวเอง