คุณตาจับหลานกระแทกหีที่หัวกระได เงี่ยนไม่เลือกที่จริงๆ