คู่นี้เล่นแต่ท่ายากจริงๆเห็นแล้วปวดเอวแทนเลย แถมไม่เกรงใจห้องข้างด้วย