จับเด็กม.ต้นเข้าห้องน้ำสาธารณะใช้นิ้วเขี่ยให้เเฉะแล้วเปิดควยให้โม๊ค