จับเล้าโลมข้างกำแพงก่อนจับกระแทกบนเตียง ความเนียนนี่ให้เต็มๆ