จ้างสาวเต้นรูดเสามาเต้นโชว์ส่วนตัวในบ้าน หลังจากนั้นไม่ต้องบรรยายต่อ