ดาวคณะโดนพี่รหัสเย็ดโดนท่ายากเข้าไปแถมแตกคาปากอีกด้วย