ตั้งกล้องกระแทกน้องเมียมาถึงก็เล่นท่ายากเลยกระแทกกันดังตับๆๆๆๆ