ตั้งกล้องซัดกับแฟนคาโต๊ะกินข้าวเลย ตัวเล็กๆแบบนี้ต้องจัดเต็มๆ