ต่อให้ห้องแคบก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเย็ด อวบขนาดไหนก็จัดได้