ต่างคนต่างถ่ายกระแทกเข้าไปมิดด้ามดังตับๆๆๆครางลั่นห้องเลย