ถ่ายมาจากผับโซนVIP แก้โชว์หมดรับรองว่าคุ้มเงินค่าสมัคร