ทั้งขาวจั๊วทั้งนมใหญ่แบบนี้ต้องล่อท่ายากเข้าให้เลยถึงกับครางไม่หยุด