ทีคลีมใส่หีก่อนจะเลยกินให้แฉะแล้วค่อยกระแทกปล่อยคลีมคืน