ท่าทางเพิ่งจะเคยโดนใหม่ๆ โดนกระแทกทีมีกระเส่าอีกต่างหาก