นมเป็นนมตูดเป็นตูดเลยคนนี้ ใหญ่เต็มมือทั้งข้างบนข้างล่าง