นักศึกษานัดมาเย็ดกันชั้นสามของอาคารเรียนตอนพักเที่ยง