นักศึกษาวัยเร่าร้อนนัดกันเข้าโรงแรมม่านรูดตั้งกล้องตั้งไกลยังได้ยินเสียงคราง