นัดกิ้กเข้ามาเย็ดในโรงแรมกลางเมืองจัดกันหน้ากระจกเลย