นัดเด็กม.ปลายมาเย็ดที่บ้านนวดน้ำมันก่อนใช้กระปู๋นวดต่อ