นั่นนมหรือเนื้องอกวะนั่นใหญ่แทบทับคนตายได้เลยแต่ละคน