นำร่องด้วยนิ้วให้น้ำแตกซักน้ำนึงก่อนแล้วค่อยกระแทกให้แตกอีกที