นี่แค่โดนไข่สั่นเข้าไปยังครางขนาดนี้ โดนของจริงเข้าไปจะครางขนาดไหนเนี่ย