ปู่แก่มาเที่ยวหรี่ไทยเลยตั้งกล้องไว้ถ่ายกลับไปอวดเพื่อน