ผอ.จัดกับเลขาตัวเองในห้องทำงานตอนพักเที่ยง ข้าวไม่ต้องกินมันละ