ผับกลับบ้านมาเคลียดๆก็จัดให้ผัวซักดอกหน่อยจะได้คลายเคลียดได้ด