ฝรั่งมาเที่ยวหรี่เชียงราย แคมนี่อวบอูมดีจริงๆข๊าวววขาว