ฝรั่งโชวืนม โอ้โห่ววว นั้นนมหรือวะนั่นใหญ่กว่าหัวผู้ใหญ่อีก