พยาบาลหื่นรีดน้ำเชื้อคนไข้ด้วยการโม๊ค เห็นแล้วอยากเข้าไปรีดมั่งจัง