พากะหรี่มาเที่ยวม่านรูดกำลังขาวๆเพรียวๆแถมกระแทกปากก่อนกระแทกหี