พานักเรียนมาตรวจร่างกายแต่ดันโดนหลอกมาตรวจสุขภาพหีแทน