พาเด็กฝึกงานเข้ามาดูทีวีในบ้านคร่อมทีเดียวได้เย็ดไปตั้งน้ำนึง