พาเด็กฝึกงานใหม่มาเย็ดที่บ้านฝึกประสบการณ์กันซักหน่อย