พาเด็กมากระแทกที่บ้านหุ่นนี่กำลังสดๆใหม่ๆเลยกระแทกมันส์มากก