พาเด็กมาเย็ดกลางชายหาด แถมหลบๆไว้ด้วยเดี๋ยวคนมาเห็น