พาเด็กม.ปลายเข้าบ้านมีเขินๆอายๆอยู่แต่ก็ยังให้กระแทก