พาแฟนมาปิ้กนิ้กที่สนามหญ้าบรรยากาศกำลังได้เลยจัดกันกลางสนามหญ้าแบบนั้นแหละบอกเลยว่าโคตรเด็ดขยมกันดังตรับๆๆ