พาแฟนมาเดินเล่นสวนสาธารณะชวนโม๊คกันข้างทางเลยงานนี้