พาแฟนเข้ามาจัดในม่านรูด สงสัยเพิ่งหาที่หลบฝนเลยผมเปียกทั้งคู่