พ่อแม่ไปเที่ยวฝากบ้านไว้ให้ดูแล ไปได้แป๊ปเดียวก็ซัดกันละ