ภารโรงจีนนัดเด็กม.ปลายมาเย็นกันบนหัวกระไดกระแทกได้แป๊ปเดียวก็แตกละ